Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή
Η METCON μελετά, και δημιουργεί χώρους επεξεργασίας τροφίμων , τυποποίησης αγροτικών προϊόντων , τυποποίησης ελαιολάδου, οίνου, βρωσίμων ελαίων, εσπεριδοειδών και συναφών ειδών, χρησιμοποιώντας κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά και τρόπους εφαρμογής τους.

Πολλές φορές τα τρόφιμα περιέχουν κινδύνους και η κατανάλωσή τους είναι δυνατόν να προκαλέσει ασθένεια στον καταναλωτή. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι παθογόνοι μικροοργανισμοί (π.χ. σαλμονέλες), επικίνδυνες χημικές ουσίες (π.χ. φυτοφάρμακα) ή ξένα σώματα (π.χ. γυαλιά) που μεταφέρονται στα τρόφιμα από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και γενικά από το περιβάλλον με άμεση ή έμμεση επαφή.

Η παραγωγή τροφίμων απαλλαγμένων από τους παραπάνω κινδύνους πρέπει να είναι ο στόχος κάθε επιχείρησης και μπορεί να επιτευχθεί:
  • Με την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της παραγωγής υγιεινών τροφίμων. Το περισσότερο γνωστό σύστημα είναι το σύστημα HACCP (HazardAnalysisCriticalControlPoints-Ανάλυση Κινδύνων, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) της επιχείρησης
  • Με την εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής
  • Με την σωστή εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος
  • Με τον αποτελεσματικό έλεγχο των προϊόντων τους

Η εταιρεία μας, είναι σε θέση να σας δώσει λύση και κατασκευαστικά άρτια και ολοκληρωμένα έργα , ώστε οι κανόνες Υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζει μια επιχείρηση στο χώρο της παραγωγής (χώροι παραλαβής, αποθήκευσης, προετοιμασίας, επεξεργασίας τροφίμων) για να διασφαλίσει την υγιεινή των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται, να είναι συμβατοί και σύμφωνοι με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα μέτρα αυτά έχουν σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης και τον εξοπλισμό της, αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί ,έχουν σχέση ακόμη και με την παραγωγική διαδικασία όπως διαμορφώνονται τα στάδιά της (προμήθεια, μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία, επεξεργασία, και διάθεση).

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην παρεμπόδιση και τον έλεγχο των τροφοδηλητηριάσεων είναι η εφαρμογή του συστήματος HACCP - ανάλυση κινδύνων και εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου σε μια παραγωγική διαδικασία.O όρος HACCP είναι ακρωνύμιο του HazardAnalysisCriticalControlPoints (στα ελληνικά προτείνεται σαν δόκιμος ο όρος ΑΚΚΣΕ που είναι ακρωνύμιο του Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην αναγνώριση των κινδύνων που συνδέονται με οποιαδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, της αποθήκευσης και της διακίνησης των τροφίμων μέχρι τον τελικό καταναλωτή και στη συνέχεια εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου με σκοπό την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων.

Μαρτυρίες πελατών

Δείτε οι πελάτες μας τι έχουν να πουν σχετικά με εμάς
“Άνετοι χώροι, φυσικό φως σε όλους τους χώρους, μας δίνουν ενέργεια για περισσότερη εργασία.”
Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου Δικαστικές Αίθουσες, Δικηγορικά Γραφεία.
“Ένα σύγχρονο κτίριο, μεταλλικό αντάξιο του ονόματος που σκεπάζει. Διαμορφωμένο στις ανάγκες της εταιρίας μας.”
AutoVision ΚΤΕΟ Αιγίου.
“Ανανεωμένες εγκαταστάσεις, ευρυχωρία, ενεργειακά σχεδιασμένο. Ένα μοντέρνο "σαλόνι" παρουσίασης των μοντέλων μας.”
Ford Ζακύνθου Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229