Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή
Ένα είδος κατασκευής σπιτιού πέρα από το συμβατικό «κανονικό» σπίτι που ξέρουμε από μπετόν, είναι και το μεταλλικό σύμμικτο σπίτι.

Περισσότερα...

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα κατασκευής οικιών και πολυώροφων με χαλύβδινο σκελετό.

Περισσότερα...

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229