Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή

Η εταιρεία METCON – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ. Ι.Κ.Ε. που δραστηριοποιείται στον χώρο μελέτης, σχεδιασμού & κατασκευής Χαλύβδινων κτιριακών έργων και σε Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, με έδρα το Αίγιο Αχαΐας και δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα νησιά Ιονίου, Ρόδο και Κρήτη,

Η METCON πιστή στους πελάτες της έχει ξεκινήσει συνεργασίες με τις πιο δεσπόζουσες στον χώρο των κατασκευών εταιρίες για την πρόμηθεια εξοπλισμού και πρώτων υλών.

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229