Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή
Στη METCON πιστεύουμε στη δημιουργία αξιών μέσα από την ειλικρίνεια, τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, τη διαρκή εξέλιξη και τη λειτουργική και επιχειρηματική αριστεία. Η διαφύλαξη των αξιών αυτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και θεμελιώδης αρχή της στρατηγικής μας.

Στη METCON αναζητούμε συνεχώς προϊόντα για την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας. Η προσοχή της εταιρείας μας στρέφεται ειδικά στη προσφορά πρωτοποριακών υπηρεσιών και κατασκευών για να διαφοροποιηθεί απ τον ανταγωνισμό, παρακολουθώντας και υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους.

Η πολιτική της METCON βασίζεται στο να παρέχει ποιοτικές κατασκευές και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αλλά με σκοπό πάντα τη ποιότητα, να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες εταιρείες του κλάδου στο τομέα της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, επίσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και του εργατικού δυναμικού της σε νέους τρόπους κατασκευών και στη συνεχή παρακολούθηση των έργων της από κοντά, ούτος ώστε να αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις και να συρρικνώνεται έτσι ο χρόνος παράδοσης του έργου, αλλά και τέλος να υπάρχει και το τέλειο στατικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229