Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή

Η εταιρεία METCON – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ. Ι.Κ.Ε. που δραστηριοποιείται στον χώρο μελέτης, σχεδιασμού & κατασκευής Χαλύβδινων κτιριακών έργων και σε Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, με έδρα το Αίγιο Αχαΐας και δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα νησιά Ιονίου, Ρόδο και Κρήτη,

επιθυμεί να προσλάβει Αρχιτέκτων ή Πολιτικό Μηχανικό, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε κοστολόγηση και ανάλυση κατασκευαστικών έργων και επιβλέψεις, καθώς και γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (tekla structures , AutoCad, Archicad, Revit, studio 3d MAX, Sketchup, Photoshop), επίσης να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητή η εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές και ιδιωτικά έργα.

Πληροφορίες στο τηλ. 6978 542646.