Κατασκευή κτιριακού έργου 1.000m2 στη Ζάκυνθο,για λογαριασμό της αλυσίδας διάθεσης ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τις παρακάτω φωτογραφίες. Περισσότερες φωτογραφίες θα βρείτε στο πεδίο Έργα-Μεταλλικά κτίρια στο site μας.