Αναζήτηση στον ιστότοπό μας

Εγγραφή
Στη METCON πιστεύουμε στη δημιουργία αξιών μέσα από την ειλικρίνεια, τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, τη διαρκή εξέλιξη και τη λειτουργική και επιχειρηματική αριστεία. Η διαφύλαξη των αξιών αυτών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και θεμελιώδεις αρχή της στρατηγικής μας.

Στη METCON αναζητούμε συνεχώς προϊόντα για την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας. Η προσοχή της εταιρείας μας στρέφετε ειδικά στη προσφορά πρωτοποριακών υπηρεσιών και κατασκευών για να διαφοροποιηθεί απ τον ανταγωνισμό, παρακολουθώντας και υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους.

Σήμερα τα ηνία της εταιρείας μας σταδιακά αναλαμβάνει η τρίτη γενιά της οικογενείας, με νέες ιδέες και δυναμική , άλλα πάνω απ όλα συνέπεια στις αρχές που διέπουν την οικογενειακή αυτή επιχείρηση από το ξεκίνημα της, μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία μετρά 66 συνεχόμενα έτη ζωής και είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στο μέλλον που επιφυλάσσουν οι εξελίξεις στη χώρα μας.

Η πολιτική της METCON βασίζεται στο να παράγει ποιοτικές κατασκευές και μέσα από μια οργανωμένη και ελεγχόμενη διαδικασία παραγωγής και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αλλά με σκοπό πάντα τη ποιότητα, να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες εταιρείες του κλάδου στο τομέα της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, επίσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και του εργατικού δυναμικού της σε νέους τρόπους κατασκευών και στη συνεχή παρακολούθηση των έργων της από κοντά, ούτος ώστε να αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις και να συρρικνώνεται έτσι ο χρόνος παράδοσης του έργου, αλλά και τέλος να υπάρχει και το τέλειο στατικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

METAL CONSTRUCTIONS / ENGINEERING

Ρήγα Φεραίου 154 / Αίγιο, Τ.Κ. 25100 / Ελλάδα (+30) 26910 24229